وبلاگ بنیاد برومند

بنیاد عبدالرحمن برومند

خبر تغییر نام کشور پرشیا به ایران در روزنامه نیویورک تایمز در ۱ ژانویه ۱۹۳۵

روز اول فروردین ۱۳۱۴ شمسی طبق بخشنامه وزارت امور خارجه نام پارس یا پرشیا، رسما به ایران تغییر یافت. پیش‌تر نام ایران در مجامع بین‌المللی به عنوان پرشیا یا پارس خوانده می‌شد و هنوز در برخی از کتب قدیمی‌ خارجی می‌توان چنین نامی‌ را در مورد ایران یافت. در این روز همچنین تاریخ رسمی کشور طبق ماه‌های شمسی تنظیم شد و به کار بردن ماه‌های هجری قمری ممنوع گردید.

Persia

نظر خود را با ما و دیگران در میان بگذارید