وبلاگ بنیاد برومند

بنیاد عبدالرحمن برومند

آخرین آمار زندانیان سنی مذهب در زندان رجایی‌شهر (۰)

۱۴ دی ۱۳۹۵ •

در زندان رجایی‌شهر کرج بیش از ۷۰ زندانی سنی مذهب وجود دارد که با اتهامات امنیتی یا سیاسی وعقیدتی به‌عنوان تبعیدی نگهداری می‌شوند. ۴٢٢ نفر از این زندانیان با محکومیتهای ۵ تا ۲۰ سال حبس در بند ۷ سالن ۲۱ قرار دارند. و دست کم ۳۰ نفر اعدام شدند در ١٢مرداد ماه. این زندانیان اکثراً […]