وبلاگ بنیاد برومند

بنیاد عبدالرحمن برومند

آقای روحانی، مصطفی پورمحمدی را ابقا نکنید/ نامه ۱۱ سازمان حقوق بشری به حسن روحانی (۰)

۲۹ تیر ۱۳۹۶ •

جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران   احتراما،   در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۱۷ رأی دھندگان ایرانی شما را برای بار دوم به‌عنوان رییس جمھور جمھوری اسلامی ایران برگزیدند. وعده‌های انتخاباتی شما برای رسیدگی به مسائل حقوق بشری در کشور به بسیاری از شھروندان ایرانی انرژی بخشید.   ما، سازمان‌های […]